Co je projekt Multipolis?

Multipolis je školní metodická pomůcka pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Základem projektu je desková hra "Multipolis" s podtitulem "Přemýšlíme o lidech". Hra je určena pro 3 - 5 hráčů a její součástí je 5 sad karet, která každá představuje jeden samostatně hratelný příběh. Hráči postupně řeší herní situace a rozhodují se, jak se zachová jejich postava. Situace nemají vždy jednu "správnou odpověď", záleží ale na tom, jak dobře hráč poznal ostatní postavy, jejich tajemství, charaktery a touhy. Více se dozvíte v pravidlech hry.

Součástí projektu je i metodická příručka pro učitele. Ta obsahuje texty od odborníků k tématu multikulturní výchovy. V druhé části pak nabízí postupy k zapojení projektu do výuky, návazné aktivity a pracovní listy. Metodickou příručku v elektronické podobě si můžete stáhnout zde.

Třetí komponentou projektu je pak tento internetový portál, který lze využívat pro další rozšířené aktivity (Camino, Mozaika), komunikaci mezi žáky a učiteli (diskuse, projekty) a získávání informací a materiálů.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro žáky 4. až 9. ročníků základních škol,odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a prvních ročníků středních škol. Mohou se zúčastnit všechny školy s výjimkou škol pražských (jedná se o omezení dané financováním projektu z Evropského sociálního fondu). Zaregistrovaná škola zdarma obdrží deskové hry, metodické příručky a plakát.

Plynou z registrace školy nějaké závazky?

Každá zapojená škola odešle do 31. 3. 2013 seznamy žáků a potvrzení o počtu zúčastněných žáků (pokud má škola koordinátora, který prošel školením, odešle tyto dokumenty tento koordinátor), kteří se projektu zúčastnili. Jakákoli další aktivita ze strany škol je nepovinná, ovšem vítaná. Na adresu multipolis@scio.cz nám můžete posílat své náměty, pracovní listy, doprovodné aktivity nebo fotky z projektových dnů a hraní Multipolis.

Školení pro učitele

Učitelky a učitelé ze zapojených škol by se měli zúčastnit školení. Na školení se seznámí s pravidly hry, hru si vyzkouší, budou zaškoleni do využití hry a návazných aktivit ve výuce, naučí se pracovat s metodickou příručkou a internetovým portálem a bude jim k dispozici lektor k zodpovězení případných otázek. Více informací o školení a instrukce pro zaškolené učitele můžete získat zde.

Multipolis v médiích

Článek Jiřího Zelendy Multikulturní výchova není procházkou po zoologické zahradě uveřejněný na serveru Česká škola k přečtení zde.

Článek Jiřího Zelendy Jak moderně učit multikulturní výchovu? uveřejněný na serveru Ředitel školy k přečtení zde.

Článek Kryštofa Kozáka Multipolis - další projekt do škol založený na deskové hře k přečtení zde.

Na projektu spolupracovali:

Ondřej Bednář

Máša Bořkovcová

Jan Daněk

Jiří Daněk

Jan Dřevíkovský

Jiří Dvořák

David Heider

Robert Herák

Pavlína Kajnarová

Ondřej Kareš

Helena Koubková

Andrea Kosařová

Kryštof Kozák

Dita Krouželová

Roman Lang

Lenka Mrázová

Jasmin Muhič

Jan Pelán

Štěpán Pudlák

Jiří Zelenda

Adéla Zelenda Kupcová

a další

Grafika:

Jan Dřevíkovský

Editoři metodické příručky:

Kryštof Kozák

Jiří Zelenda

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.00/14.0094

Oficiální název projektu:

Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na multikulturní výchovu

Datum zahájení realizace projektu:

1. 7. 2010

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky..,