Administrativní informace pro koordinátory

Školní koordinátoři implementace jsou učitelé, kteří prošli školením projektu Multipolis a využívají projekt Multipolis ve výuce. Připravili jsme pro Vás podrobný návod, jak získat odměnu až 1 120 Kč  v rámci projektu Multipolis.

Náplň práce a podmínky

 • Koordinátoři implementace mohou dostat odměnu za přípravu a využívání projektu Multipolis ve školní výuce a za šíření informací o projektu mezi další učitele.
 • Maximální možný počet proplacených hodin na jednoho koordinátora implementace je 7.
 • Koordinátor implementace podepisuje se společností Scio Dohodu o provedení práce.
 • Všechny náležitosti (viz níže) je třeba odeslat poštou na adresu společnosti Scio. Pokud jste nestihli poslat materiály do konce března, dopošlete je prosím co nejdříve.

Postup k proplacení odměny pro koordinátory

 • Zaregistrujte se na školení koordinátorů implementace (aktuální termíny naleznete zde). V rámci registračního formuláře vyplníte i údaje, na jejichž základě pro Vás vytvoříme Dohodu o provedení práce.
 • Po proškolení a podepsání DPP informujte o projektu své kolegy a připravte začlenění projektu do výuky (podrobnou metodickou pomoc pro zapojení projektu Multipolis do výuky naleznete v metodické příručce pro učitele, kterou obdržíte spolu s hrami).
 • Po odehrání hry ve svých třídách připravte seznam/seznamy zapojených žáků. Vzor seznamu žáků naleznete zde. (Jedná se o evidenci, která bude použita pouze pro účely projektu.) Vytištěný seznam podepište a opatřete razítkem školy.
 • Připravte si potvrzení o počtu zapojených žáků, které naleznete zde. Potvrzení podepište a opatřete razítkem školy.
 • Sepište Zprávu o průběhu implementace. Formulář Zprávy naleznete zde. Formulář vyplňte na počítači a poté vytiskněte a podepište.
 • Vyplňte výkaz práce. Předpřipravený formulář výkazu práce naleznete zde (vyberte právě uplynulý měsíc, za který budete vykazovat práci): výkaz práce za květen 2013, výkaz práce za červen 2013. Stačí vyplnit: jméno (vlevo nahoře), datum (vlevo dole), náplň práce (v tabulce klikněte na políčko příslušného dne a vyberte danou činnost z rozbalovacího seznamu) a počet hodin práce (v řádku u každé činnosti). Kolonku "podpis nadřízeného pracovníka" vyplňuje společnost Scio. Maximální celkový počet vykázaných hodin je 7. Výkaz práce vytiskněte a podepište.
 • Všechny tyto materiály odešlete poštou na adresu společnosti Scio, Pobřežní 34, 186 00 Praha 8.

 Seznam potřebných materiálů od koordinátorů

 • DPP - není třeba posílat, kopie bude předána při podpisu

Odeslat poštou po odehrání her ve výuce a informování kolegů:

 • seznam zapojených žáků, podepsaný a s razítkem školy (formulář ke stažení zde)
 • potvrzení o počtu zapojených žáků, s razítkem školy (formulář ke stažení zde)
 • Zpráva o průběhu implementace, podepsaná (formulář ke stažení zde)
 • vyplněný výkaz práce, podepsaný (formulář za květen 2013 a za červen 2013)

Pokud dojde ke změně jakýchkoli osobních údajů (číslo účtu, adresa atd.), prosíme, kontaktujte nás na adrese multipolis@scio.cz.