Pravidla hry

Pravidla hry Multipolis jsou jednoduchá. Máš několik možností, jak se je naučit.

 • Můžeš si stáhnout oficiální pravidla hry, která jsou v krabici s hrou.
 • Powerpointovou prezentaci s vysvětlením pravidel hry Multipolis si můžeš prohlédnout zde (soubor jen ke čtení).

Otázky k pravidlům a průběhu hry

K čemu jsou Tajemství?

 • Karty Tajemství se týkají hlubší motivace postav a obsahují důležité informace k příběhu.
 • Informace se dají použít v konkrétních Osobních situacích - pokud znáte něco o postavě, pomůže vám to lépe se rozhodnout.

Kam s odehranými (přečtenými) kartami?

 • Dospod daného balíčku. Karet je dost, aby se během hry neopakovaly.

Jak si na konci vykládat formulaci "Kdo má nejvíc … žetonů"? Znamená to z počtu žetonů každého hráče nebo z hráčů?

 • Znamená to osobně u každého hráče. Pokud mám například na konci hry 5 zelených, 7 modrých a 4 bílé žetony, platí pro mě výsledek "Hráč, který má nejvíce modrých žetonů".
 • Může se stát, že hráč bude mít na konci například 4 zelené, 8 modrých a 8 bílých žetonů. Pak pro tohoto hráče platí výsledek "Hráč, který má nejvíce modrých žetonů" a "Hráč, který má nejvíce bílých žetonů".

Kdo čte Příběhové situace - ten, který tam vstoupil (ten by tedy četl dvakrát za sebou), nebo hráč po levé ruce toho, který tam vstoupil?

 • Podle pravidel hry čte kartu Příběhové situace hráč, který na políčko vstoupil jako první. Čte tedy dvakrát za sebou.

Jak je to s vyměňováním karet Tajemství v případě pravidla "Interaktivita"? Zde je kompletní vysvětlení, pokud by došlo k nějakým nedorozuměním.

 • Princip je, že hráč předá druhému Tajemství, které druhý ještě nezná.
 • Pokud má víc Tajemství, které ten druhý ještě nezná, jedno z nich vybere.
 • Pokud jeden z hráčů má Tajemství, které už ten druhý viděl, pak dá hráč, který má nějaké nové Tajemství, toto Tajemství druhému hráči.
 • Pokud si oba hráči všechna svá Tajemství již dříve vyměnili (tedy znají je), nemění si nic.
 • Pokud se na stejném poli sejdou tři a více hráčů, vymění si oba hráči, kteří už na poli jsou postupně Tajemství s hráčem, který na něj právě vstoupil.

Když je "Souhlas" (symbol zvednutého palce) a v "důsledku" dané "možnosti" se hází kostkou, hází jen ten, kdo řeší, nebo všichni, kdo souhlasili?

 • Hází jen ten, kdo situaci řeší, ostatní dopadnou podle toho.

Když je "Společná situace" (symbol dvou postaviček) a v "důsledku" dané "možnosti" se hází kostkou, hází jen ten, kdo řeší, nebo všichni, kdo zvolili danou "možnost"?

 • Hází si všichni, kdo zvolili danou možnost.

Co se čte u Osobních situací, které mají v možnostech obrázky postav?

 • Zde se čtou pouze jména postav - volím totiž pouze jednu z postav. Text vedle obrázků je již řešení situace.

Co dělat, když nemám např. modré žetony a v důsledku situace mám nejprve modrý žeton ztratit a následně získat?

 • Důsledek se vyhodnocuje postupně. Nejprve bych tedy ztratil, ale nemohu, protože do mínusu se neztrácí. Teprve potom si přičtu. Výsledkem tedy je, že budu mít jeden modrý žeton.