Multipolis - další projekt pro školy založený na deskové hře

Výukové deskové hry do škol mají u učitelů úspěch. Do projektu Ekopolis, který je zaměřen na podporu environmentální výchovy, se přihlásilo již 1125 škol a registrace byla v lednu ukončena. Zároveň však už začaly práce na novém projektu Multipolis, který má podpořit výuku průřezového tématu Multikulturní výchova. Školy se budou moci hlásit do projektu Multipolis od dubna 2011. Přihlaste se včas.

Multikulturní zaměření

 
Základní myšlenka projektu Multipolis je stejná jako u Ekopolis: evokativní atraktivní desková hra žákům tematiku přiblíží, komplexní metodická příručka pak učitelům poradí, jak jednotlivá témata v hodinách rozvíjet (například pomocí pracovních listů), a internetový portál jim pak umožní plnit zajímavé úkoly online a sdílet získané zkušenosti.
 
 
Jedním z prvních ä nejdůležitějších kroků bylo určit hlavní cíle: k čemu má projekt žáky vlastně dovést. Po konzultacích s odborníky jsme se rozhodli pro modernější pojetí multikulturní výchovy, které se snaží pracovat s jedinci a jejich vlastnostmi spíše než se sdílenými skupinovými stereotypy. Z tohoto východiska jsme vytyčili několik hlavních cílů.
 
 
Žáci by v rámci celého projektu (nejen samotné hry) měli především hlouběji přemýšlet o lidech kolem sebe. Je to v podstatě obdoba motta projektu Ekopolis, které zní "Přemýšlíme o městě". Cílem je v tomto případě, aby se žáci zbavili rychlých jednorázových odsudků založených na stereotypech, a trochu hlouběji se zamysleli nad vlastnostmi i motivací lidí ve svém okolí.
 
 
Souvisejícím cílem je, aby se žáci seznámili s koncepty různorodosti a jinakosti a naučili se s nimi pracovat ve svém okolí. Tato různorodost však nemusí být primárně etnická či náboženská, ale může se týkat celé řady vlastností, které se dané osoby týkají.
 
 
Projekt tedy povede žáky k tomu,, aby uvažovali spíše o konkrétních lidech a jejich vlastnostech a potřebách a nezařazovali a nehodnotili primárně podle skupinových stereotypů. Setkání s různorodostí či jinakostí by pak měli brát spíše jako výzvu k dalšímu poznávání a ne ji automaticky odmítat či se jí dokonce bát. Toto další poznávání pak má na jedné straně formu hledání společných věcí, které nás přes všechny odlišnosti spojují. Na straně druhé je pak zvědavé zkoumání, v čem vlastně spočívají ty podstatné rozdíly a jak se o nich můžeme bavit na nějaké společné úrovni.
 

Poznej své sousedy

Z hlediska samotného herního mechanismu se jako nejvhodnější přístup ukazuje práce s vlastnostmi různých lidí. Hráči se ocitnou v roli nových příchozí do sousedství. Mají za úkol se v novém prostředí seznámit a plnit v něm různé úkoly a projekty. Postupně odkrývají vlastnosti sousedů, kteří jim mohou s jejich projekty pomoci. Na počátku hry vidí hráči pouze obrázky jednotlivých sousedů, jejich vlastnosti jsou zakryté. V průběhu hry se jim pak jejich osobnosti vykreslují.                    
                        
Zkuste se například zamyslet, jaké vlastnosti má osoba na obrázku. Je veselá? Přísná? Co čte? Co si myslí o politice? Co by chtěla v životě dokázat? Co jí nejvíce rozčiluje? Kdo jsou její kamarádky? Co viděla naposledy v kině? Co dělá, když má chvíli čas sama pro sebe? Co jí nejvíc chutná k jídlu? S trochou fantazie si pouze na základě vizuálního vjemu dokážeme vytvořit poměrně jasně strukturovaný obraz dané osoby. Zároveň si ale uvědomujeme, že tato naše představa je pouhou fikcí, protože osoba na obrázku není ani reálná.


Vstříc realitě

 
V rámci projektu Multipolis chceme použít zajímavé fotografie reálných lidí, jejichž vlastnosti budou žáci nejprve odhadovat a odhalí se až v průběhu hry. Docílí se tím především toho, aby si žáci nejprve položili celou řadu otázek, než začnou ostatní nějak posuzovat či hodnotit. Pokud toho o lidech kolem sebe víme více, snáze pak chápeme jejich motivace i chování. To podporuje i vzájemný respekt a umožňuje lépe komunikovat o společných problémech.

Až se spustí oficiální registrace škol do projektu, budeme o tom školy informovat emailem. První pretestace pak proběhnou v červnu nebo v září 2011. Pokud vás ke koncepci projektu něco napadá, budeme rádi, když nám napíšete na multipolis@scio.cz.
 
Kryštof Kozák, vedoucí týmu realizátorů hry