Postup ve vývoji projektu

V rámci vývoje deskové hry jsme se Multipolis se po dlouhých koncepčních diskusích rámcově shodli na následujících cílech:

Žáci by měli v rámci celého projektu (nejen hry): 

 
1. Přemýšlet hlouběji o lidech.
 
2. Přemýšlet o jinakosti a různorodosti.

3. Uvažovat o konkrétních lidech a jejich vlastnostech a potřebách, nezařazovat a nehodnotit podle skupin a skupinových stereotypů.

4. Setkání s jinakostí či různorodostí brát jako výzvu k dalšímu poznání a ne ji automaticky odmítat (bát se jí).
 
Tyto čtyři základní body lze vystihují klíčovou myšlenku celého projektu, tedy naučit děti přemýšlet o lidech jako konkrétních jedincích bez zatížení stereotypními představami (negativními i pozitivními). Tento přístup se setkává s velice kladným ohlasem předních odborníků na multikulturní výchovu, které jsme v rámci přípravy projektu oslovili. Snaha vytvářet si obraz o lidech nikoliv na základě jejich původu nebo vnějšího zjevu, ale podle jejich reálných projevů a postojů, totiž odráží moderní trendy ve způsobu výuky multikulturní výchovy.
Na těchto základních cílech projektu se již rozhodně nic měnit nebude. V letních měsících ovšem došlo k zajímavému posunu ve vývojy herního mechanismu připravované deskové hry.

Aktuality z vývoje herního mechanismu

Vývojový tým se rozhodl pro koncept hry založené zejména na evokaci prožívání různých interaktivních situací, během nichž hráči poznávají své průvodce  - 4 různé předdefinované postavy, o kterých ovšem hráči na samotném začátku hry nic nevědí. Je to právě "prožívání" situací, které hráčům přináší nové informace o postavách.

Konkrétně hra vypadá následovně: Hráči se pomocí kostky pohybují po herním plánu a podle políčka, na kterém ukončí svůj tah, si vezmou příslušnou kartu situace. Text na kartě ovšem nikdy nečte hráč, který je zrovna na tahu, ale jeho soused. Ten přečte uvození události - co se vlastně stalo a možnosti jak se v této situaci zachovat. Hráč, který je právě na tahu si jednu z těchto možností vybere a soused mu pak podle této volby přečte, co tato volba způsobila - jak se díky této volbě situace dále vyvinula. Hráč tak například řeší situace, koho ze čtveřice požádat o pomoc, o čem si s postavami povídat, koho se na něco zeptat, atd. V těchto situacích budou hráči postaveni nejen před praktická, ale i morální rozhodnutí např. zda oznámit učiteli podvod, zda intervenovat do nevhodných fotek kamarádem zveřejněných na facebooku, apod. Díky interakci s postavami se o nich hráči dovídají nové a nové věci, což jim dává možnost měnit svůj názor (pravděpodobně stereotypní), který si o postavách učinili na začátku hry, kdy znali pouze jejich podobu a jméno.

Situace ve hře jsou velmi autentické a reálné. Provedli jsme totiž několik hloubkových rozhovorů a dotazníkových šetření s žáky a studenty ve věku od 13 do 17 let, díky čemuž jsme získali velké množství dat, na jejichž základě tyto situace připravujeme. Rovněž postavy, které ve hře vystupují a které hráči poznávají, jsou vytvořeny podle skutečných lidí. Snahu o realističnost podporuje i herní plán, který je navržen tak, aby evokoval jeden den běžného žáka. Hráč se tak de facto pohybuje "dopoledne" po políčkách, která jsou spojená s prostředím školy; "odpoledne" na hřišti, jídelně, atd.; a nakonec "večer" cestou domů na ulici a v parku.

Pravděpodobně nejvyšší přidanou hodnotou této koncepce je skutečnost, že tímto způsobem můžeme žákům přiblížit velké množství témat a to různými způsoby. Hra totiž nebude obsahovat pouze jednu sadu situací a s ní spojenou čtveřici postav. Těchto sad bude hned několik a každá bude zaměřena na různý aspekt multikulturního soužití. Nabízí se tak celá škála variací složení čtveřic postav, kdy může být každá z postav z jiné etnické menšiny, všechny čtyři postavy příslušníky jedné menšiny, všechny postavy z majoritní společnosti, jedna postava příslušník menšiny a ostatní z majoritní společnosti, různé stáří postav, různé genderové zastoupení, atd. Větší množství sad umožňuje rovněž odstupňovat jejich vhodnost pro různé věkové kategorie, kdy starším žákům mohou být určeny sady se složitějšími událostmi a negativnějšími jevy. Tento přístup také umožnění různou míru i způsob přítomnosti multikulturního tématu ve hře. Počítáme dokonce s jednou sadou zaměřenou výhradně na rizikové chování jako šikana, domácí násilí, atd.
holčička

Během podzimu budou probíhat první pretestace ve třídách, na jejichž základě provedeme poslední úpravy hry. Rovněž bude v tomto termínu dokončena metodická příručka. Co je ovšem možné již dnes? Registrace do projektu, který je pro školy zcela zdarma zde.

Pokud ke koncepci hry i celého projektu napadají nějaké zajímavé podněty, tak neváhejte a napište nám na multipolis@scio.cz.