Podmínky používání aplikace Mozaika

Projekt Mozaika je určen k tomu, aby představil různé názory různých lidí na zajímavá témata. Žádným způsobem nesleduje ani neshromažďuje osobní data uživatelů.

Příspěvky či přezdívky obsahující osobní údaje budou vymazány.

Administrátoři projektu si vyhrazují právo vymazat i příspěvky, které jsou jakýmkoli způsobem nevhodné.

Pokud v Mozaice naleznete příspěvek, který vám připadá úmyslně urážlivý nebo z jiného důvodu nevhodný, poznamenejte si přezdívku uživatele a upozorněte na něj emailem na adresu mozaika@multipolis.cz.

Chraňte si své soukromí! Je vhodné použít přezdívku, kterou na internetu nikde jinde neuvádíte.

Nahráním příspěvku souhlasíte s jeho využitím v projektu Mozaika. Příspěvek nebude využit v žádném jiném projektu ani za žádným jiným účelem.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete, že chcete svůj příspěvek vymazat, napište email na adresu mozaika@multipolis.cz. Nezapomeňte uvést svoji přezdívku.