Nejčastější dotazy ze školení koordinátorů implementace

Nabízíme vám nejčastější dotazy a odpovědi  ze školení koordinátorů implementace Multipolis.

Otázky k využití hry ve výuce

Je možné zkrátit délku hry?

 • Děti se mohou s pravidly seznámit předem. Jsou dostupné na stránkách www.multipolis.cz. Lze například zadat "nastudování pravidel" za domácí úkol.
 • Ke zkrácení času hry lze v každé etapě (Dopoledne, Odpoledne, Soumrak) odehrát pouze jedno pole Osobní situace (tzn. jednu kartu Osobní situace pro každého hráče). V případě této varianty ovšem může dojít k tomu, že příběh nebude zcela srozumitelný (hra je koncipována na více situací), proto tuto variantu příliš nedoporučujeme.
 • Vytvořit menší skupinky (po 3 hráčích).

Lze hrát hru i s mladšími žáky, kteří pomaleji čtou?

 • Můžete využít variantu, kdy bude číst všechny karty učitel. Žáci se budou každý pro sebe rozhodovat, jakou možnost zvolí. Podle toho si pak přidělí body. Nehraje se tedy po skupinkách u desky, ale hromadně. Osobní situace tedy neřeší každý hráč sám a odpadá interakce mezi hráči, ale hra je řízená a lze ji odehrát rychleji.

Co když si hráč nevybere žádnou z "možností" v dané situaci (na kartě situace)?

 • Ve hře jsou samozřejmě zachyceny jen některé možnosti, jak danou situaci řešit.
 • Je vhodné si další možnosti poznamenávat a vracet se k nim v diskusi. Žáci si tak mohou uvědomit, že musí v životě nejen volit ze zjevných možností, jak se zachovat v určité situaci, ale také aktivně o svých možnostech přemýšlet a vyhledávat je.

Otázky k pravidlům a průběhu hry

K čemu jsou Tajemství?

 • Karty Tajemství se týkají hlubší motivace postav a obsahují důležité informace k příběhu.
 • Informace se dají použít v konkrétních Osobních situacích - pokud znáte něco o postavě, pomůže vám to lépe se rozhodnout.

Kam s odehranými (přečtenými) kartami?

 • Dospod daného balíčku. Karet je dost, aby se během hry neopakovaly.

Jak si na konci vykládat formulaci "Kdo má nejvíc … žetonů"? Znamená to z počtu žetonů každého hráče nebo z hráčů?

 • Znamená to osobně u každého hráče. Pokud mám například na konci hry 5 zelených, 7 modrých a 4 bílé žetony, platí pro mě výsledek "Hráč, který má nejvíce modrých žetonů".
 • Může se stát, že hráč bude mít na konci například 4 zelené, 8 modrých a 8 bílých žetonů. Pak pro tohoto hráče platí formulace "Hráč, který má nejvíce modrých žetonů" a "Hráč, který má nejvíce bílých žetonů".

Kdo čte Příběhové situace - ten, který tam vstoupil (ten by tedy četl dvakrát za sebou), nebo hráč po levé ruce toho, který tam vstoupil?

 • Podle pravidel hry čte kartu Příběhové situace hráč, který na políčko vstoupil jako první. Čte tedy dvakrát za sebou.

Jak je to s vyměňováním karet Tajemství v případě pravidla "Interaktivita"? Zde je kompletní vysvětlení, pokud by došlo k nějakým nedorozuměním.

 • Princip je, že hráč předá druhému Tajemství, které druhý ještě nezná.
 • Pokud má víc Tajemství, které ten druhý ještě nezná, jedno z nich vybere.
 • Pokud jeden z hráčů má Tajemství, které už ten druhý viděl, pak dá hráč, který má nějaké nové Tajemství, toto Tajemství druhému hráči.
 • Pokud si oba hráči všechna svá Tajemství již dříve vyměnili (tedy znají je), nemění si nic.
 • Pokud se na stejném poli sejdou tři a více hráčů, vymění si oba hráči, kteří už na poli jsou postupně Tajemství s hráčem, který na něj právě vstoupil.

Když je "Souhlas" (symbol zvednutého palce) a v "důsledku" dané "možnosti" se hází kostkou, hází jen ten, kdo řeší, nebo všichni, kdo souhlasili?

 • Hází jen ten, kdo situaci řeší, ostatní dopadnou podle toho.

Když je "Společná situace" (symbol dvou postaviček) a v "důsledku" dané "možnosti" se hází kostkou, hází jen ten, kdo řeší, nebo všichni, kdo zvolili danou "možnost"?

 • Hází si všichni, kdo zvolili danou možnost.

Co se čte u Osobních situací, které mají v možnostech obrázky postav?

 • Zde se čtou pouze jména postav - volím totiž pouze jednu z postav. Text vedle obrázků je již řešení situace.

Co dělat, když nemám např. modré žetony a v důsledku situace mám nejprve modrý žeton ztratit a následně získat?

 • Důsledek se vyhodnocuje postupně. Nejprve bych tedy ztratil, ale nemohu, protože do mínusu se neztrácí. Teprve potom si přičtu. Výsledkem tedy je, že budu mít jeden modrý žeton.