Jak vyučovat mezilidské vztahy? Deskovou hrou

S novým školním rokem přichází do škol projekt Multipolis. Navazuje na úspěšnou deskovou hru Ekopolis, kterou ve výuce používá na 1 300 českých škol.

Multikulturní a osobnostní výchova představuje pro mnoho učitelů i žáků nesnadno uchopitelné téma. Proto společnost Scio připravila projekt Multipolis, který zábavnou formou uvádí žáky do této složite problematiky. Základem projektu je desková hra. Žáci procházejí příběhem jednoho dne a řeši situace, ve kterých se musí rozhodnout a zaujmout určité stanovisko. Ne všechny situace však mají jasné a jednoduché řešeni. Někdy je nutné volit "nejméně špatnou možnost" - stejně jako v životě.

Nehlásáme "pravdy", přemýšlíme o lidech

Projekt Multipolis rozhodně není určen k tomu, aby hlásal nějakou "multikulturní pravdu" nebo ukazoval, které názory jsou správné a které nikoli. "Vyučovat" mezilidské vztahy není dost dobře možné. Každá odehraná hra slouží pouze jako inspirace, jako prostor k zamyšeni a diskusi nad vztahy k lidem, kulturám a nakonec i k sobě samému.

Nezbytnou součásti projektu je proto metodická příručka pro učitele, která obsahuje návazne aktivity a pracovní listy. Učitelé zde také naleznou řadu kapitol k tématu multikulturality a k modernim přístupům v rámci multikulturní výchovy.

Zapojte se rychle, ještě je šance

Kapacita registrovaných škol již byla naplněna z vice než 80 %, ovšem stále je šance přihlásit se na www.multipolis.cz (projekt je určen pro druhý stupeň základnich škol a první ročníky střednich škol; projekt se vztahuje na celou ČR kromě Prahy). Díky financování projektu z Evropského sociálního fondu a státniho rozpočtu ČR škola nic neplatí. V průběhu podzimu 2012 proběhnou po celé České republice školení pro učitele.

Článek vyšel v Učitelském zpravodaji č. 22.