Podmínky

Podmínky

Webem je pro potřeby tohoto dokumentu vždy zamýšlena internetová stránka www.multipolis.cz a všechny její součásti.

Daty jsou pro potřeby tohoto dokumentu i celého webu vždy považovány jakékoli obrazové a textové informace a jejich kombinace v libovolném datovém formátu.

Uživatel webu je každá osoba, která interaguje s webem prostřednictvím HTTP a internetového prohlížeče.

Provozovatelem webu je www.scio.cz, s.r.o.

Podmínky použití

Uživatel zodpovídá za veškerá data, která na web umístí.
Uživatel má právo umístit na web pouze data, k nimž vlastní autorská či jiná práva.
Uživatel dává Provozovateli k veškerým datům, která Uživatel na web umístí, nevýhradní, přenositelné, celosvětově platné, časově neomezené právo užití, a to bez licenčního poplatku.
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z webu uživatelská data, která shledá pro web nevhodná či porušující autorská či jiná práva třetích osob.
Obsah webu je chráněn autorským zákonem. Šíření nebo kopírování textů, fotografií či obrázků nebo jiných částí Webu v jakékoliv podobě je bez výslovného písemného souhlasu provozovatele webu zakázáno.
Uživatel se použitím webu zavazuje k dodržování těchto podmínek.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů a při nakládání s osobními údaji uživatelů dodržuje ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Registrací na tomto webu souhlasí Uživatel závazně se zpracováním svých údajů v rozsahu nezbytném pro fungování součástí tohoto webu, které vyžadují registraci. Na žádost uživatele budou jeho osobní údaje v databázi společnosti Scio změněny či odstraněny.